Registracije

Pružanje ove vrste usluga podrazumijeva:-Kompletan postupak za registraciju Društva, NVO i sl.
-Izrada pečata
-Vađenje PIB-a
-Kompletan postupak za vađenje odobrenja za rad kod opštinskih organa
-Kompletan postupak kod Direkcije za nekretnine RCG
-Kompletan postupak kod Direkcije javnih prihoda RCG
-Zaključivanje svih vrsta ugovora, njihova ovjera i registracija
-Izrada izjava, punomoćja, potvrda i sl.
-Kompletan postupak sa bančinim uplatama kod prodaje nepokretnosti.

 
Copyright ® 2008 advokatbudva.com