NIKŠIĆ

  NK-P1- PLAC - Prodaja, Banjani - selo Tupan - zemljište površine
2 000 000m2, ima i ravnog i brdskog terena. Postoji put, struja, voda.
 


 
Copyright ® 2008 advokatbudva.com