Misija

"Nepokoljebljivo vjerujem u snagu ličnosti i posebnosti.
"Obični" um vjeruje isključivo u privid apsolutne vladavine
ekonomskog nad duhovnim što je neka vrsta satanizma"


 
Copyright ® 2008 advokatbudva.com