Kontakt

Jadranka Uzelac

Budva, Poslovni centar
ul. Topliški put b.b.


Tel/fax:
086 451 220
086 451 610

Mob: 069 012 376


E-mail:
Jadranka Uzelac

www.advokatbudva.com
 
Copyright ® 2008 advokatbudva.com