Za rješavanje vaših
pravnih problema

kontaktirajte nas

CV


Jadranka Uzelac, rođena 10. 08. 1959.god. u Podgorici, završila gimnaziju (prirodno - matematički smjer) "Slobodan Škerović" - Podgorica; Pravni fakultet u Podgorici; Pravosudni ispit u Beogradu.

 Poznaje dva svjetska jezika:

        -Engleski
        -Italijanski

  Muzički obrazovana - završila nižu muzičku školu "Vasa Pavić" u Podgorici

        -Svira dva instrumenta:
            -klavir
            -harmonika

        -Članica:
            -AKUD-a "Mirko Srzentić - Podgorica
            -GRUPE: "Veselica" - Podgorica
                         "Harmonija" Budva (sajt www.harmonija-budva.com)

  Radno angažovanje:

        -Osnovni sud Podgorica (početak pripravničkog)

        -SO Budva
            -Opšti poslovi
            -Inspekcija
            -Imovinsko - pravna služba

        -Jadranski sajam Budva
            -Poslovni sekretar
            -Šef pravne službe
            -PR menadžer

        -Advokatura Budva

 
 
Copyright ® 2008 advokatbudva.com